Zawartość

 

Najczęściej czytane
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Drogi i mosty – poradnik praktyka
Menadżer produktu

Budowa, rozbudowa i utrzymanie dróg muszą być realizowane w zgodzie z zasadami sztuki inżynierskiej i odpowiednimi procedurami formalnymi.

Internetowe kompendium wiedzy to profesjonalne narzędzie dla biur projektowych, wykonawców robót drogowych i mostowych oraz zarządców dróg publicznych.  Podaje fachowe porady prawne, informacje o najnowszych technologiach oraz istotne wiadomości o finansowaniu dróg z udziałem środków unijnych. To także doskonała pomoc przy przygotowywaniu zamówień publicznych na roboty drogowe.

Informacje tworzy zespół autorów specjalizujących się w problematyce dróg i mostów - zarządców dróg, projektantów, wykonawców robót, naukowców praktyków.  Zespołowi przewodzi prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.  

Abonament 12 miesięcy - 609 zł Abonament 3 miesiące - 309 zł

Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Beton wałowany (RCC) w konstrukcjach drogowych
  • System posadowienia bezpośredniego, na podłożu wzmocnionym za pośrednictwem kolumn cementowo-gruntowych typu jetgrouting
  • Drogi niezbędne do inwestycji przeciwpowodziowej
  • Informacja o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • Komentarz do rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
  • Informacja o pozbawieniu lub zaliczeniu dróg do kategorii dróg krajowych
  • Informacja w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.